Liitetaulukko 2. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja suoritetut tutkinnot koulutussektorin ja sukupuolen mukaan 2016

Koulutussektori Uudet opiskelijat 1) Uudet opiskelijat, naiset Opiskelijat Opiskelijat, naiset Tutkinnon suorittaneet Tutkinnon suorittaneet naiset
  %   %   %
Yhteensä 286 656 52 1 280 032 51 221 900 54
Peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetus 61 750 49 550 236 49 58 028 48
Aikuisten perus- ja lisäopetus . . 2 984 39 592 47
Lukiokoulutus 35 058 57 103 550 57 30 986 58
Ammatillinen koulutus 125 636 51 327 734 50 74 700 54
Ammattikorkeakoulu-
koulutus
38 598 54 140 792 53 25 713 62
Yliopistokoulutus 25 614 55 154 736 53 31 881 57
1) Ei sisällä aikuisten perus- ja lisäopetuksen uusia opiskelijoita.

Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 29.11.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7644. 2016, Liitetaulukko 2. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja suoritetut tutkinnot koulutussektorin ja sukupuolen mukaan 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opiskt/2016/opiskt_2016_2017-11-29_tau_002_fi.html