Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för ägarboende 2017, 4:e kvartalet

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av prisindex för ägarboende, kvartalsförändring

Index och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 2.10.2017 1:a offentliggörandet
Köp av bostäder 1/2017 1,0 0,8 0,2
Köp av gamla bostäder 1/2017 0,2 -0,1 0,3

Revidering av prisindex för ägarboende, årsförändring

Index och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 2.10.2017 1:a offentliggörandet
Köp av bostäder 1/2017 1,6 1,4 0,2
Köp av gamla bostäder 1/2017 0,7 0,4 0,3

Källa: Prisindex för ägarboende, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 2.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för ägarboende [e-publikation].
ISSN=2342-4338. 2:a kvartalet 2017, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oahi/2017/02/oahi_2017_02_2017-10-02_rev_001_sv.html