Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för ägarboende 2017, 4:e kvartalet

Prisindex för ägarboende 2017, 2:a kvartalet

2017
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik