Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för ägarboende 2017, 4:e kvartalet

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av prisindex för ägarboende, kvartalsförändring

Index och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 10.1.2017 1:a offentliggörandet
Köp av bostäder 2/2016 0,9 1,0 -0,1
Köp av gamla bostäder 2/2016 1,2 1,4 -0,2

Revidering av prisindex för ägarboende, årsförändring

Index och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 10.1.2017 1:a offentliggörandet
Köp av bostäder 2/2016 0,7 0,8 -0,1
Köp av gamla bostäder 2/2016 0,4 0,6 -0,2

Källa: Prisindex för ägarboende, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för ägarboende [e-publikation].
ISSN=2342-4338. 3:e kvartalet 2016, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oahi/2016/03/oahi_2016_03_2017-01-10_rev_001_sv.html