Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Prisindex för ägarboende 2013, 4:e kvartalet

2013
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik