Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Prisindex för ägarboende 2013, 1:a kvartalet

2013
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik