Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2019, 1:a kvartalet

2019
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Revideringar i denna statistik