Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2020, 2:a kvartalet

Publicerad: 2.3.2015

Bruttonationalprodukten minskade med 0,2 procent under sista kvartalet

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten under oktober–december med 0,2 procent från föregående kvartal. Jämfört med fjärde kvartalet 2013 minskade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten likaså med 0,2 procent.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2010 års priser (md euro)

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2010 års priser (md euro)

På årsbasis minskade bruttonationalprodukten med 0,1 procent år 2014.

Förändringen av bruttonationalprodukten för tredje kvartalet 2014 reviderades till 0,1 procent från föregående kvartal (var 0,2 %) och till 0,0 procent från året innan (var 0,1 %).

Exportvolymen minskade under fjärde kvartalet med en procent jämfört med föregående kvartal, men ökade med 0,4 procent från året innan.

Importen minskade med 0,8 procent från föregående kvartal och med en procent från året innan.

Volymen av den privata konsumtionen minskade under fjärde kvartalet med 0,5 procent jämfört med föregående kvartal och med 0,3 procent jämfört med året innan.

Investeringarna minskade med 2,6 procent från föregående kvartal och med 5,7 procent från året innan.


Källa: Nationalräkenskaper 2014, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen 029 551 3332, Samu Hakala 029 551 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (315,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 2.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 4:e kvartalet 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2014/04/ntp_2014_04_2015-03-02_tie_001_sv.html