Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 14.11.2007

Årsförändring av nettoprisindexet i oktober 3,5 procent

Inflationen med konstanta skatter dvs. årsförändringen av nettoprisindex var 3,5 procent i oktober. I september var motsvarande siffra också 3,5 procent. Årsförändringen av konsumentprisindex var 2,7 procent i oktober.

Nettoprisindex och skattetariffindex 2005=100

Indextal Nettoprisindex Skattetariffindex Konsumentprisindex
Vikt 752 248 1000
2005 100,0 100,0 100,0
2006 101,6 101,3 101,6
2006      
I 99,7 100,3 99,9
II 100,6 100,8 100,7
III 100,9 101,1 101,0
IV 101,6 101,2 101,5
V 101,7 101,6 101,6
VI 101,8 101,6 101,7
VII 101,6 101,1 101,5
VIII 102,0 101,5 101,9
IX 102,1 101,7 102,0
X 102,5 101,7 102,3
XI 102,5 101,7 102,3
XII 102,6 101,8 102,4
2007      
I 102,8 100,4 102,2
II 103,5 100,9 102,9
III 104,4 101,5 103,6
IV 105,0 101,5 104,1
V 104,9 101,3 104,0
VI 105,1 101,4 104,2
VII 105,0 101,1 104,1
VIII 105,2 101,2 104,2
IX 105,7 101,7 104,7
X 106,1 101,8 105,0
Årsförändring % 3,5 0,1 2,7
Månadsförändring % 0,4 0,1 0,3

Källa: Konsumentprisindex 2007, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen (09) 1734 2693, Christina Telasuo (09) 1734 2951, khi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Senast uppdaterad 14.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nettoprisindex [e-publikation].
oktober 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.4.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/nhi/2007/10/nhi_2007_10_2007-11-14_tie_001_sv.html

Dela