Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Antalet husdjur.

Beskrivning

Antalet nötkreatur statistikförs två gånger om året och statistiken innehåller uppgifter om nötkreaturens antal enligt djurklass den 1 maj och den 1 december enligt arbetskrafts- och näringscentral. Uppgifterna kan också fås med en annan områdesindelning och enligt besättningsstorlek. Uppgifterna baserar sig på nötkreatursregistret som hör till landsbygdsnäringsregistret.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Antalet nötkreatur [e-publikation].
Helsinki: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 25.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/nalkm/meta_sv.html