Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi.

Företags- och inkomststatistik över gårdsbruk 2004

2004
Offentliggöranden

Dela