Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto -tilaston sivuilla.

Laatuselosteet

Viittausohje:

Tilasto: Maatilatalouden tulo- ja verotilasto [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2015].
Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/mtuve/laa.html

Jaa