Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto -tilaston sivuilla.

Laatuselosteet

Viittausohje:

Tilasto: Maatilatalouden tulo- ja verotilasto [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2016].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mtuve/laa.html

Jaa