Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

2014
(none)
3:e kvartalet
2:a kvartalet
1:a kvartalet
2013
(none)
4:e kvartalet
3:e kvartalet
2:a kvartalet
1:a kvartalet
2012
juli
4:e kvartalet
3:e kvartalet
2:a kvartalet
1:a kvartalet
2011
juli
4:e kvartalet
3:e kvartalet
2:a kvartalet
1:a kvartalet
2010
juli
4:e kvartalet
3:e kvartalet
2:a kvartalet
1:a kvartalet
2009
juli
4:e kvartalet
3:e kvartalet
2:a kvartalet
2007
1:a kvartalet
2006
4:e kvartalet
3:e kvartalet
2:a kvartalet
1:a kvartalet
2005
(none)

Webbläsarevänlig version

Statistikcentralen