Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2019, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, II/2019 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 137,9 -5,9 30,6
020000 INDUSTRIPRODUKTER 95,6 -0,6 3,3
030000 FODERVÄXTER 124,2 1,4 15,9
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 113,8 -8,1 7,8
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 108,0 2,5 7,4
060000 FRUKT 138,0 2,3 5,1
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 121,9 -5,2 14,3
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 126,9 -4,1 23,1
110000 DJUR 106,8 -0,3 3,5
111000 Nötkreatur 108,5 -1,0 0,6
112000 Svin 109,3 0,7 5,7
115000 Fjäderfä 100,2 -0,9 4,3
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 91,7 1,9 -2,6
121000 Mjölk 96,7 -0,4 -2,2
122000 Ägg 103,5 -1,2 2,2
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 97,2 1,0 -0,2
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 101,3 -0,4 0,5
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 105,5 -1,5 5,0
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 109,0 -2,5 5,8
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 102,8 -0,2 4,4

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Erika Artimo 029 551 3654, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, II/2019 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2019/01/mthi_2019_01_2019-08-15_tau_001_sv.html