Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2020, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, IV/2018 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 149,1 22,4 46,7
020000 INDUSTRIPRODUKTER 95,9 1,7 -1,4
030000 FODERVÄXTER 116,2 3,9 20,4
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 119,6 5,1 7,0
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 105,0 1,9 1,6
060000 FRUKT 132,3 -1,3 5,7
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 127,1 9,6 17,6
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 133,6 16,5 32,2
110000 DJUR 105,8 2,0 3,3
111000 Nötkreatur 108,1 0,6 2,8
112000 Svin 107,2 2,8 3,1
115000 Fjäderfä 100,0 3,0 4,6
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 90,8 -0,2 -7,5
121000 Mjölk 97,4 0,8 -4,2
122000 Ägg 103,3 3,5 6,9
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 96,2 0,7 -3,5
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 101,3 1,5 -0,5
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 106,6 4,1 4,0
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 110,9 4,8 6,5
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 103,3 4,1 3,3

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 4:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, IV/2018 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2018/04/mthi_2018_04_2019-02-15_tau_001_sv.html