Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2019, 1:a kvartalet

Publicerad: 15.5.2018

Kvartalet visade åter stigande producentpriser inom lantbruket

Producentpriserna inom lantbruket steg med 3,9 procent under första kvartalet år 2018. Priset på korn steg med hela 15 procent, de andra spannmålen med ungefär sex procent från året innan. Producentpriset på mjölk steg med fem procent, men ser just inte ut att återhämta sig från svackan i början av år 2015. Mjölkbondens plånbok kommer sannolikt att vara stängd, eftersom en ny sänkning av producentpriset aviserades för inte så länge sedan. Producenterna av nöt- och svinkött pustar eventuellt ut för en stund. Detta var redan det sjätte kvartalet i rad som producentpriserna gick upp. Priset på svinkött har stigit till nivån för början av år 2015 och nötköttet en aning över den. Situationen för uppfödarna av fjäderfä ser inte lika ljus ut. Priserna har sjunkit under varje kvartal sedan början av år 2014. Visserligen var de senaste prissänkningarna mycket små. Priset på pälsskinn sjönk med ungefär en tiondedel på grund av en utmanande marknadssituation och en försvagning av den amerikanska dollarn. För industriväxter, särskilt för rybs och raps samt sockerbetor, fick odlarna ett sämre pris jämfört med året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste producentprisindex för lantbruket. Indexet anger hur mycket priserna på lantbruksprodukter har förändrats jämfört med bastidpunkten.

Producentprisindex för lantbruk och konsumentprisindex 2015=100, 1/2015–3/2018

Producentprisindex för lantbruk och konsumentprisindex 2015=100, 1/2015–3/2018

Producentprisindexet för lantbruk förnyades

Basåret för producentprisindexet för lantbruket är i fortsättningen år 2015. Samtidigt uppdaterades statistikens viktstruktur att motsvara värdet av lantbruksproduktionen för år 2015. Dessutom förnyades varukorgen. Indextalen med det nya basåret finns tillgängliga i Statistikcentralens StatFin-databas. Uppgifter med basåren 2000=100, 2005=100 och 2010=100 kommer att beräknas och publiceras även i fortsättningen.

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 1:a kvartalet 2018

Index (2015=100) Indextal I/2018 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 103,4 0,8 3,9
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 105,8 1,7 5,3
Vegetabilieproduktion 111,2 2,9 6,0
Animalieproduktion 99,4 -0,3 2,7
1) 2018 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (241,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2018/01/mthi_2018_01_2018-05-15_tie_001_sv.html