Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2020, 1:a kvartalet

Producentprisindex för lantbruk 2013, 2:a kvartalet

2013
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik