Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2019, 1:a kvartalet

Producentprisindex för lantbruk 2012, 3:e kvartalet

2012
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer