Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 15.5.2008

Producentpriserna inom lantbruket steg under det första kvartalet

Producentprisindexet för lantbruk steg med 11,7 procent från det första kvartalet år 2007 till motsvarande tidpunkt år 2008. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 16,1 procent

Prisindexet för vegetabilieproduktionen steg med 20,9 procent på årsnivå. Prisindexet för animalieproduktionen steg med 6,6 procent. På stegringen av totalindexet inverkade särskilt dyrare spannmål och mjölk. Under det fjärde kvartalet var priset på spannmål 47,8 procent högre än året innan. Priset på maltkorn steg mest, 91 procent. Mjölkpriset steg med 14,6 procent och äggpriset med 25,4 procent. Priset på potatis sjönk 2,0 procent från året innan. Priset på grönsaker och trädgårdsprodukter steg med 0,1 procent från året innan. Pricet på pälsskinn sjönk med över 25 procent.

Producentpriserna inom lantbruket steg i fjol

Producentprisindexet för lantbruk steg med 6,0 procent år 2007. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 10,4 procent. Efterlikviderna för mjölk gjorde att det slutliga producentprisindexet för landbruk steg med 0.5 procentenheter. Prisindexet för vegetabilieproduktionen steg med 18,5 procent på årsnivå, medan prisindexet för animalieproduktionen sjönk med 0,3 procent.. På stegringen av totalindexet inverkade särskilt dyrare spannmål och mjölk. Priset på spannmål steg med 36,4 procent och mjölkpriset med 5,7 procent på årsnivå.De efterlikvidpriser som slakterierna betalar har inte längre beaktats i köttpriset år 2007.

Kvartals- och årsförändringar av producentprisindexet för lantbruk under det första kvartalet år 2008

Index (2000=100) I/2008 1) Förändrings-% IV/2007-I/2008 1) Förändrings-% I/2007-I/2008 1)
Totalindex 119,6 3,4 11,7
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 123,8 1,9 16,1
Vegetabilieproduktion 140,7 3,9 20,9
Animalieproduktion 109,3 3,1 6,6
1) 2008 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå.

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (232,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer

Uppdaterad 15.05.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2008/01/mthi_2008_01_2008-05-15_tie_001_sv.html