Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2014,

Producentprisindex för lantbruk 2008, 1:a kvartalet

2008
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller
Figurer

Dela