Suomen virallinen tilasto

Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Maatilojen keskikoko kasvanut 2000 - luvulla
3.4.2014
Kakkien maatilojen lukumäärä on laskenut vuodesta 2004 vuoteen 2012 yhteensä noin 18 prosenttia. Suurin vähennys maatilojen lukumäärässä, noin 30 prosenttia, tapahtui kokoluokassa, jonka tilojen pinta-ala oli 20-30 hehtaaria. Pienimpien alle viiden hehtaarin tilojen lukumäärä laski saman ajanjakson aikana noin 15 prosenttia. Tilojen lukumäärä kasvoi kokoluokissa, joissa tilakoko ylittää 50 hehtaaria. Vuosien 2004 ja 2012 välisenä ajanjaksona 50-100 hehtaarin kokoluokan tilojen määrä kasvoi 4 prosenttia. Suurimpien yli 100 hehtaarin tilojen lukumäärä kasvoi vastaavan ajanjakson aikana 74 prosenttia. Alueellisesti tarkasteltuna yli 50 hehtaarin tilojen lukumäärä on kasvanut eniten, noin 35 prosenttia, Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella. Suurimpien yli 100 hehtaarin tilojen lukumäärän kasvu on ollut nopeinta Etelä-Savon maakunnassa, jossa vuonna 2004 oli 21 yli 100 hehtaarin tilaa, kun niitä vuonna 2012 oli jo 79. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta vuoden 2012 Maa- ja metsätalousyritysten taloustilastosta.

Seuraava julkistus:
2.4.2015

Kuvaus: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto ilmestyi ensimmäisen kerran viitevuodelta 2005. Se korvaa viitevuodesta 1973 vuoteen 2004 toimitetut Maatilatalouden yritys ja tulotilaston, sekä Maatilatalouden tulo- ja verotilaston. Uusi tilasto julkaistaan ainoastaan Tilastokeskuksen internet sivuilla. Uuden tilaston tietosisältö kuvaa maassamme toimivien maatilayritysten taloudellista toimintaa ja rakennetta. Tilaston pääasiallisena tietolähteenä käytetään maatilayritysten verotietoja, maaseutuelinkeinorekisterin tietoja sekä suoraa tiloille suunnattua tilastokyselyä. Tilastossa maataloutta ja metsätaloutta tarkastellaan erikseen. Tietoja on luokiteltu mm. alueittain, tuotantosuunnittain ja tilakokoluokittain.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: maatalous, maataloustuki, maatilat, maatilatalous, menot, metsäala, metsätalous, tulot, varallisuus, velat, verotus, yksityismetsänomistajat, yksityismetsätalous, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilaston tietosisältö supistuu
18.12.2014
Tilaston tietosisältö supistuu vuonna 2015.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.4.2015].
Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/mmtal/index.html

Jaa