Suomen virallinen tilasto

Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Tulos maataloudesta vaihtelee tuotantosuunnittain
21.3.2016
Maatalouden tuloksen kehityksessä on merkittävää vaihtelua vertailtaessa eri tuotantosuunnan tiloja. Tilat joiden pääasiallinen tuotantosuunta on eläintalous, ovat kasvattaneet tulostaan kasvintuotantoon keskittyneitä tiloja enemmän. Tulos maataloudesta oli vuonna 2014 keskimäärin 18 900 euroa yritystä kohden tarkasteltaessa kaikkien tuotantosuuntien tiloja. Maatalouden tulokseksi määritellään maatilayritysten tilinpäätöksessä se erä, joka siirretään yrityksen omistajille henkilökohtaiseksi maatalouden ansio- ja pääomatuloksi. Tiedot käyvät ilmi nyt julkaistavasta vuoden 2014 Maa- ja metsätalousyritysten taloustilastosta.

Seuraava julkistus:
21.3.2017

Kuvaus: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto ilmestyi ensimmäisen kerran viitevuodelta 2005. Se korvaa viitevuodesta 1973 vuoteen 2004 toimitetut Maatilatalouden yritys ja tulotilaston, sekä Maatilatalouden tulo- ja verotilaston. Uusi tilasto julkaistaan ainoastaan Tilastokeskuksen internet sivuilla. Uuden tilaston tietosisältö kuvaa maassamme toimivien maatilayritysten taloudellista toimintaa ja rakennetta. Tilaston pääasiallisena tietolähteenä käytetään maatilayritysten verotietoja, maaseutuelinkeinorekisterin tietoja sekä suoraa tiloille suunnattua tilastokyselyä. Tilastossa maataloutta ja metsätaloutta tarkastellaan erikseen. Tietoja on luokiteltu mm. alueittain, tuotantosuunnittain ja tilakokoluokittain.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: maatalous, maataloustuki, maatilat, maatilatalous, menot, metsäala, metsätalous, tulot, varallisuus, velat, verotus, yksityismetsänomistajat, yksityismetsätalous, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilaston tietosisältö supistuu
2.4.2015
Maa- ja metsätalousyritysten taloustilaston tietosisältö supistui vuoden 2013 tietojen julkistuksen yhteydessä.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/

Jaa