Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 21.10.2011

Ulkomaan meriliikenteen tulot nousivat vuonna 2010

Ulkomaan meriliikenteen bruttotulot vuonna 2010 olivat 1,9 miljardia euroa, mikä on yli kymmenyksen enemmän kuin edellisenä vuonna. Ulkomaille maksetut liikennemenot olivat 0,8 miljardia euroa ja ne nousivat myös yli kymmenen prosenttia vuodesta 2009. Tiedot pohjautuvat Tilastokeskuksen neljännesvuosittain tekemään tiedonkeruuseen. Tiedonantajina ovat varustamot, alusten omistajat ja/tai muut tiedonantajat.

Suomalaisten ja ulkomailta aikarahdattujen alusten bruttotulot ulkomaan meriliikenteessä 1986–2010, milj. euroa

Suomalaisten ja ulkomailta aikarahdattujen alusten bruttotulot ulkomaan meriliikenteessä 1986–2010, milj. euroa

Vuonna 2010 ulkomaan meriliikenteen bruttotulot olivat yhteensä 1 888 miljoonaa euroa. Tulot nousivat 12 prosenttia, eli 207 miljoonaa euroa, vuodesta 2009.

Suomalaisten alusten osuus oli 55 prosenttia ja ulkomailta aikarahdattujen alusten 45 prosenttia ulkomaan meriliikenteen tuloista. Suomalaisten alusten tulokertymä oli 1 045 miljoonaa euroa eli 90 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2009. Ulkomailta aikarahdattujen alusten bruttotulot nousivat 16 prosenttia 843 miljoonaan euroon.

Ulkomaan meriliikenteen bruttotuloista 87 prosenttia kertyi Suomen ja ulkomaiden välisestä liikenteestä, loput 13 prosenttia ulkomaiden välisestä liikenteestä.

Tulotyypeittäin tarkasteltuna tavarankuljetustuloja ulkomaan meriliikenteessä vuonna 2010 kertyi 915 miljoonaa euroa, mikä vastaa 48:aa prosenttia alusten bruttotuloista. Tulot tavarankuljetuksesta nousivat runsaan neljänneksen, eli 28 prosenttia, edellisvuodesta. Matkustajatulot kasvoivat viisi prosenttia 863 miljoonaan euroon.

Ulkomaille maksetut liikennemenot vuonna 2010 olivat yhteensä 822 miljoonaa euroa. Nousua edellisvuodesta oli 87 miljoonaa euroa eli 12 prosenttia. Suomalaisten alusten osalta ulkomaille maksetut liikennemenot olivat 346 miljoonaa euroa ja ulkomailta aikarahdattujen alusten osalta 476 miljoonaa euroa. Aikarahtimaksuja ulkomaisista aluksista maksettiin ulkomaille 221 miljoonaa euroa, viisi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kun kaikkien alusten ulkomaan meriliikenteen bruttotuloista vähennetään ulkomaille maksetut liikennemenot, saadaan ulkomaan meriliikenteen tuloista Suomeen jääväksi osuudeksi 1,1 miljardia euroa. Summasta katetaan kotimaahan maksettavat menot.

Ulkomaan meriliikenteen tulot ja menot 2010 -tilasto perustuu 191 aluksen tietoihin. Aluksista 116 oli suomalaisia ja 75 ulkomailta aikarahdattuja. Tiedot kerättiin 36 varustamolta, alusten omistajalta tai muulta tiedonantajalta.Huomautukset liitetaulukoihin ja -kuvioihin

Taulukoissa käytettävät symbolit:
[–] Ei yhtään tai salattava tieto.
[0] Suure pienempi kuin puolet käytetyistä yksiköistä.
[. ] Loogisesti mahdoton esitettäväksi.

Kursivoitu luku taulukossa osoittaa, että luku ja sitä seuraava luku eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään.

Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.

Aikasarjat esitetään käyvin hinnoin.

Tilastovuoden 2010 julkaisun yhteydessä on päivitetty takautuvasti joiltakin osin vuosien 2006–2009 lukuja aineiston revisioinnin takia.


Lähde: Ulkomaan meriliikenteen tulot ja menot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Tikkanen (09) 1734 3300, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (16 sivua 366,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 21.10.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaan meriliikenteen tulot ja menot [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-3318. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mltm/2010/mltm_2010_2011-10-21_tie_001_fi.html

Jaa