Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 22.10.2010

Ulkomaan meriliikenteen tulot vähenivät vuonna 2009

Ulkomaan meriliikenteen bruttotulot vuonna 2009 olivat 1,8 miljardia euroa, mikä on lähes viidenneksen vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ulkomaille maksetut liikennemenot olivat 0,8 miljardia euroa ja ne vähenivät vajaat kahdeksan prosenttia vuodesta 2008. Tiedot pohjautuvat Tilastokeskuksen neljännesvuosittain tekemään tiedonkeruuseen. Tiedonantajina ovat varustamot, alusten omistajat ja/tai muut tiedonantajat.

Suomalaisten ja ulkomailta aikarahdattujen alusten bruttotulot ulkomaan meriliikenteessä 1985–2009, milj. euroa

Suomalaisten ja ulkomailta aikarahdattujen alusten bruttotulot ulkomaan meriliikenteessä 1985–2009, milj. euroa

Vuonna 2009 ulkomaan meriliikenteen bruttotulot olivat yhteensä 1 813 miljoonaa euroa. Tulot vähenivät 19 prosenttia, eli 435 miljoonaa euroa, vuodesta 2008 ja putosivat 2000-luvun alun tasolle.

Suomalaisten alusten osuus oli 53 prosenttia ja ulkomailta aikarahdattujen alusten 47 prosenttia ulkomaan meriliikenteen tuloista. Suomalaisten alusten tulokertymä oli 969 miljoonaa euroa eli 298 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2008. Ulkomailta aikarahdattujen alusten bruttotulot puolestaan vähenivät 14 prosenttia 844 miljoonaan euroon.

Ulkomaan meriliikenteen bruttotuloista 85 prosenttia kertyi Suomen ja ulkomaiden välisestä liikenteestä, loput 15 prosenttia ulkomaiden välisestä liikenteestä.

Tulotyypeittäin tarkasteltuna tavarankuljetustuloja ulkomaan meriliikenteessä vuonna 2009 kertyi 847 miljoonaa euroa, mikä vastaa 47:ää prosenttia alusten bruttotuloista. Tulot tavarankuljetuksesta laskivat neljänneksen edellisvuodesta. Matkustajatulot vähenivät kymmenen prosenttia 821 miljoonaan euroon.

Ulkomaille maksetut liikennemenot vuonna 2009 olivat yhteensä 833 miljoonaa euroa. Vähennystä edellisvuodesta oli 70 miljoonaa euroa eli kahdeksan prosenttia. Suomalaisten alusten osalta ulkomaille maksetut liikennemenot olivat 303 miljoonaa euroa ja ulkomailta aikarahdattujen alusten osalta 530 miljoonaa euroa. Aikarahtimaksuja ulkomaisista aluksista maksettiin ulkomaille 313 miljoonaa euroa, yhdeksän prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kun kaikkien alusten ulkomaan meriliikenteen bruttotuloista vähennetään ulkomaille maksetut liikennemenot, saadaan ulkomaan meriliikenteen tuloista Suomeen jääväksi osuudeksi 980 miljoonaa euroa. Summasta katetaan kotimaahan maksettavat menot.

Ulkomaan meriliikenteen tulot ja menot 2009 -tilasto perustuu 215 aluksen tietoihin. Aluksista 124 oli suomalaisia ja 91 ulkomailta aikarahdattuja. Tiedot kerättiin 41 varustamolta, alusten omistajalta tai muulta tiedonantajalta.Huomautukset liitetaulukoihin ja -kuvioihin

Taulukoissa käytettävät symbolit:
[–] Ei yhtään tai salattava tieto.
[0] Suure pienempi kuin puolet käytetyistä yksiköistä.
[. ] Loogisesti mahdoton esitettäväksi.

Kursivoitu luku taulukossa osoittaa, että luku ja sitä seuraava luku eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään.

Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.

Aikasarjat esitetään käyvin hinnoin.


Lähde: Ulkomaan meriliikenteen tulot ja menot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Tikkanen (09) 1734 3300, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (16 sivua 362,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaan meriliikenteen tulot ja menot [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-3318. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mltm/2009/mltm_2009_2010-10-22_tie_001_fi.html

Jaa