Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 23.10.2009

Ulkomaan meriliikenteen tulot ja menot 2008

Vuonna 2008 ulkomaan meriliikenteen bruttotulot olivat 2 248 miljoonaa euroa, mikä on 2,4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Ulkomaille maksetut liikennemenot olivat 903 miljoonaa euroa ja ne vähenivät 1,2 prosenttia edellisestä vuodesta. Ulkomaan meriliikenteen bruttotuloista jäi Suomeen runsas 1,3 miljardia euroa. Tämä luku saadaan, kun kotimaasta ja ulkomailta saaduista tuloista vähennetään ulkomaille maksetut liikennemenot. Tiedot pohjautuvat Tilastokeskuksen neljännesvuosittain tekemään tiedonkeruuseen. Tiedonantajina ovat varustamot, alusten omistajat ja/tai muut tiedonantajat.

Ulkomaan meriliikenteen tulot ja menot -tilasto on kokonaistilasto, jossa kohdejoukkona ovat kaikki ulkomaan meriliikenteessä olevat suomalaiset eli Suomen alusrekisteriin rekisteröidyt (vähintään 15 metriä pitkät) alukset ja ulkomailta aikarahdatut alukset.

Ulkomaan meriliikenteen tuloista 56 prosenttia eli 1 267 miljoonaa euroa kertyi Suomessa rekisteröityjen alusten toiminnasta. Ulkomaille maksetuista liikennekustannuksista suomalaisten alusten osuus oli 38 prosenttia eli 346 miljoonaa euroa.

Suomalaisten ja ulkomailta aikarahdattujen alusten bruttotulot ulkomaan meriliikenteessä 1985-2008, milj. euroa

Lähde: Ulkomaan meriliikenteen tulot ja menot 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Tikkanen (09) 1734 3300, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 23.10.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaan meriliikenteen tulot ja menot [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-3318. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mltm/2008/mltm_2008_2009-10-23_tie_001.html

Jaa