Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Finländska fartygs trafikutgifter som betalats till utlandet inom utrikessjöfarten 1985-2005, mn euro

Ett kursiverat talanger att talet och därpå följande tal inte är helt jämförbara.

 
År och
kvartal
 
 
 Bränslen
 
 
 Hamnkostnader
 Anskaffningar för
  försäljning i restau-
ranger och butiker
 
 Reparations-
kostnader
 
 
 Försäkringar
 
 
  Övriga kostnader
 
 
  Totalt
1985 51 85 10 8 1 2 158
1990 13 47 35 5 1 10 110
1995 33 80 90 12 8 8 230
1996 37 73 97 13 5 5 229
1997 38 80 124 15 5 6 268
1998 35 84 141 18 7 23 307
1999 45 68 130 20 4 26 292
2000 71 68 112 20 3 25 301
2001 50 70 125 21 5 15 285
2002 31 76 74 24 6 29 239
2003 40 75 73 22 8 26 244
2004 46 76 74 20 5 26 246
2005 73 83 76 21 6 18 276
2004   I 9 18 16 5 2 5 56
II 11 21 18 6 2 6 64
III 15 22 20 5 1 7 71
IV 10 15 19 3 1 8 56
2005   I 13 19 17 6 2 5 60
II 19 24 20 6 2 5 75
III 23 24 21 5 1 5 78
IV 18 16 18 4 1 5 62

Symboler i tabellerna:
( - ) Värdet noll.
(0) Mindre än hälften av den använda enheten.
( . ) Uppgiften kan inte förekomma.


Senast uppdaterad 27.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten [e-publikation].
ISSN=1799-3326. 2005, Finländska fartygs trafikutgifter som betalats till utlandet inom utrikessjöfarten 1985-2005, mn euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mltm/2005/mltm_2005_2006-10-27_tau_006_sv.html?tulosta

Dela