Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Suomalaisten alusten ulkomaille maksetut liikennemenot ulkomaan meriliikenteessä 1985-2005, milj. euroa

Kursivoitu lukutaulukossa osoittaa, että luku ja sitä seuraava luku eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään.

 
Vuosi ja
neljännes
 
 
 Polttoaineet
 
 
 Satamakulut
 Ravintola- ja
myymälä-
hankinnat
 
 
 Korjauskulut
 
 
 Vakuutukset
 
Muut
 kustannukset
 
 
  Yhteensä
1985 51 85 10 8 1 2 158
1990 13 47 35 5 1 10 110
1995 33 80 90 12 8 8 230
1996 37 73 97 13 5 5 229
1997 38 80 124 15 5 6 268
1998 35 84 141 18 7 23 307
1999 45 68 130 20 4 26 292
2000 71 68 112 20 3 25 301
2001 50 70 125 21 5 15 285
2002 31 76 74 24 6 29 239
2003 40 75 73 22 8 26 244
2004 46 76 74 20 5 26 246
2005 73 83 76 21 6 18 276
2004   I 9 18 16 5 2 5 56
II 11 21 18 6 2 6 64
III 15 22 20 5 1 7 71
IV 10 15 19 3 1 8 56
2005   I 13 19 17 6 2 5 60
II 19 24 20 6 2 5 75
III 23 24 21 5 1 5 78
IV 18 16 18 4 1 5 62

Taulukossa käytettävät symbolit:
( - ) Ei yhtään.
(0) Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
( . ) Loogisesti mahdoton esitettäväksi.


Päivitetty 27.10.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaan meriliikenteen tulot ja menot [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-3318. 2005, Suomalaisten alusten ulkomaille maksetut liikennemenot ulkomaan meriliikenteessä 1985-2005, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mltm/2005/mltm_2005_2006-10-27_tau_006.html

Jaa