Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Suomalaisten ja ulkomailta aikarahdattujen alusten bruttotulot ulkomaan meriliikenteessä 1985-2005, milj. euroa

Kursivoitu lukutaulukossa osoittaa, että luku ja sitä seuraava luku eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään.

   
Suomalaiset alukset
 
 
Ulkomailta aikarahdatut alukset1)
 
Kaikki alukset yhteensä
 
 
Vuosi ja
neljännes
Suomen ja
ulkomaiden
välinen liikenne
 
Ulkomaiden
välinen liikenne
 
 
Yhteensä
Suomen ja
ulkomaiden
välinen liikenne
 
Ulkomaiden
välinen liikenne
 
 
Yhteensä
Suomen ja
ulkomaiden
välinen liikenne
 
Ulkomaiden
välinen liikenne
 
 
Yhteensä
1985 656 151 807 30 13 43 686 164 850
1990 662 58 720 124 59 183 786 117 903
1995 950 108 1 059 207 60 267 1 157 169 1 326
1996 1 026 80 1 106 266 50 316 1 292 130 1 422
1997 1 113 107 1 219 322 63 385 1 435 169 1 604
1998 1 261 106 1 367 371 59 430 1 632 165 1 797
1999 1 133 130 1 262 168 71 239 1 301 201 1 502
2000 1 124 191 1 315 198 85 283 1 322 276 1 598
2001 1 073 203 1 276 191 77 268 1 264 280 1 543
2002 1 037 184 1 221 409 77 486 1 446 261 1 707
2003 1 035 203 1 237 563 78 641 1 598 280 1 878
2004 910 231 1 141 707 109 816 1 618 339 1 957
2005 897 235 1 131 719 134 853 1 616 369 1 985
2004   I 221 58 278 153 23 176 374 80 454
II 238 51 288 180 24 204 418 75 492
III 240 65 305 195 22 217 435 87 522
IV 212 57 269 179 40 220 392 97 489
2005   I 206 55 262 165 35 200 372 90 462
II 233 61 294 179 36 215 413 97 510
III 244 62 306 193 35 227 437 97 533
IV 213 57 269 182 29 211 395 85 480
1)  Vuodesta 1988 alkaen luvut sisältävät tietoja suomalaisten yritysten ulkomailla omistamista aluksista,
   joiden rahaliikenne hoidetaan Suomessa.

Taulukossa käytettävät symbolit:
( - ) Ei yhtään.
(0) Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
( . ) Loogisesti mahdoton esitettäväksi.


Päivitetty 27.10.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaan meriliikenteen tulot ja menot [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-3318. 2005, Suomalaisten ja ulkomailta aikarahdattujen alusten bruttotulot ulkomaan meriliikenteessä 1985-2005, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.2.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mltm/2005/mltm_2005_2006-10-27_tau_001.html