Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 29.10.2004

Ulkomaan meriliikenteen tulot ja menot 2003

Vuonna 2003 ulkomaan meriliikenteen bruttotulot olivat 1 867 miljoonaa euroa, mikä on 9 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Ulkomaille maksetut liikennemenot olivat 598 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 14 prosenttia edellisestä vuodesta. Ulkomaan meriliikenteen bruttotuloista jäi Suomeen 1 269 miljoonaa euroa. Tämä luku saadaan, kun kotimaasta ja ulkomailta saaduista tuloista vähennetään ulkomaille maksetut liikennemenot. Tiedot pohjautuvat Tilastokeskuksen neljännesvuosittain tekemään tiedonkeruuseen. Tiedonantajina ovat varustamot, alusten omistajat ja/tai muut tiedonantajat.

Ulkomaan meriliikenteen tulot ja menot -tilasto on kokonaistilasto, jossa kohdejoukkona ovat kaikki ulkomaan meriliikenteessä olevat suomalaiset eli Suomen alusrekisteriin rekisteröidyt (vähintään 15 metriä pitkät) alukset ja ulkomailta aikarahdatut alukset.

Tuloista kaksi kolmannesta eli 1 226 miljoonaa euroa kertyi Suomessa rekisteröityjen alusten toiminnasta. Ulkomaille maksetuista liikennekustannuksista suomalaisten alusten osuus oli kaksi viidesosaa eli 244 miljoonaa euroa.

Suomalaisten ja ulkomailta aikarahdattujen alusten bruttotulot ulkomaan meriliikenteessä 1985-2003, milj. euroa

kuva

Lähde: Ulkomaan meriliikenteen tulot ja menot 2003. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Ritva Tikkanen (09) 1734 3300.

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 29.10.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaan meriliikenteen tulot ja menot [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-3318. 2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mltm/2003/mltm_2003_2004-10-29_tie_001.html

Jaa