Tilläggsuppgifter

Namn: Kari Keränen
Telefon: 029 551 3208

Namn: Sami Lahtinen
Telefon: 029 551 3207

Namn: Irmeli Segerholm
Telefon: 029 551 3219

Den här blanketten kan du använda när du vill kontakta den person som svarar för statistiken.

Om du vill bli kontaktad, ge dina kontaktuppgifter.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Motorfordonsbeståndet [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mkan/yht_sv.html