Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Inga dokument

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Motorfordonsbeståndet [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mkan/tau_sv.html