Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 3. Kuormitus- ja energiankulutustietoja 2000–2009

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007   2008   2009
Metsäteollisuuden kuormitus vesistöihin 1 000 t                    
   Kiintoaine   18,2 18,5 17,4 21,5 18,4 14,4 20,4 15,4 15,1 12,0
   Biologinen hapenkulutus BOD7   17,9 15,6 17,1 16,5 13,7 11,6 13,3 12,3 10,4 8,3
   Typpipäästöt   2,8 2,8 2,6 2,6 2,6 2,5 2,7 2,7 2,4 2,2
   Fosforipäästöt   0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
CO2 päästöt puun poltosta 1) Milj. t 29,3 28,1 30,3 30,8 32,2 29,9 33,8 32,1 32,1 28,1
   Teollinen poltto   24,4 22,9 25,0 25,5 26,9 24,7 28,6 26,9 26,6 22,6
   Pienpoltto   4,9 5,2 5,3 5,3 5,3 5,2 5,2 5,2 5,5 5,5
Sähkön kulutus metsäteollisudessa TWh 26,3 25,4 26,1 26,3 27,6 24,9 28,0 27,8 25,2 19,0
   DD Puutavaran ja -tuotteiden
   valmistus 2)
  1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,6
   DE 21 Massan, paperin, paperituotteiden
   valmistus  
  24,8 23,8 24,5 24,7 25,9 23,3 26,4 26,1 23,5 17,4
Polttoaineiden kulutus metsätaloudessa 3) 1 000 t 96,9 97,9 96,9 94,2 92,4 89,3 81,9 80,9 83,0 78,2
1) Sis. kaikki puuperäiset polttoaineet
2) Ei sisällä puukalusteiden valmistusta
3) Kevyt polttoöljy, moottoribensiini

Lähde: Metsätilinpito 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Muukkonen 09-1734 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 21.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Metsätilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6222. 2009, Liitetaulukko 3. Kuormitus- ja energiankulutustietoja 2000–2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mettp/2009/mettp_2009_2010-12-21_tau_003_fi.html

Jaa