Finlands officiella statistik

Skogsskydd

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Skogsskydd
www.luke.fi
Beskrivning: Statistiken om skogsskyddet innehåller information om skyddade områden och områden som är i begränsad skogsbruksanvändning i Finland. Statistiken är indelad enligt skogscentraler, skogsmarks- och skyddsklasser samt skyddsområden.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: skogsbruk, skogsskydd, naturskydd, skyddsområden, naturskyddsområden.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skogsskydd [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 27.3.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/metsu/index_sv.html

Dela