Begrepp och definitioner

Bil

En bil är ett motordrivet fordon som har minst fyra hjul eller band och som tillverkats för person- eller godstransport eller för en bestämd specialuppgift och vars största konstruktiva hastighet är högre än 25 km/h.

Buss

Ett fordon tillverkat för persontransport med plats för fler än 8 personer utöver föraren.

Fordonsbestånd

Till fordonsbeståndet hör alla vägtrafikfordon som omfattas av registreringsskyldighet och som är införda i ett register.

Fyrhjuling

En fyrhjuling (L7e) är ett fyrhjuligt motordrivet fordon vars olastade massa är högst 400 kg, eller i fråga om fordon för godstransport högst 550 kg, ifråga om elfordon i bådan fallen utan massan hos drivbatterier, och vars motor har en största nettoeffekt om högst 15 kW.

Husbil

En husbil är en personbil eller buss som tillverkats för ett särskilt ändamål och där boendemöjligheterna inbegriper minst följande ordentligt fastsatta utrustning:

  • sittplatser och bord (bordet kan vara lätt att avlägsna);
  • sovplatser, som kan göras om av sittplatser (sovplatserna skall vara dimensionerade för vuxna)
  • kokmöjligheter (inne i bilen, tillåten fast inredning);
  • förvaringsutrymmen (tillräckliga förvaringsutrymmen för förvaring av reseutrustning, kärl o.d.).

Husvagn

Släpfordon som konstruerats för turism.

(OBS! Fr.o.m. år 1990 ingår inte landskapet Ålands uppgifter.)

Lastbil

Ett fordon tillverkat för godstransport med en totalmassa som är större än 3,5 ton.

Lätt fyrhjuling

En lätt fyrhjuling (L6e) är ett fyrhjuligt motordrivet fordon vars olastade massa är högst 350 kg utan massan hos drivbatterier till elfordon och vars största konstruktiva hastighet är högst 45 km/h. En fordon i kategori L6e har en motor vars slagvolym om högst 50 cm3, när det är fråga om en ottomotor, eller vars största nettoeffekt är högst 4 kW, när det är fråga om en annan förbränningsmotor eller en elmotor.

Moped

En moped är ett två- eller trehjuligt motordrivet fordon, vars största konstruktiva hastighet är högst 45 km/h.

En tvåhjulig moped har en motor med en slagvolym om högst 50 cm3, om det är fråga om en förbränningsmotor, eller en största nettoeffekt om högst 4 kW, om det är fråga om en elmotor. En moped med låg effekt är en tvåhjulig moped försedd med pedaler, vars största konstruktiva hastighet är högst 25 km/h och vars motor har en största nettoeffekt om högst 1 kW. En trehjulig moped har en motor med en slagvolym om högst 50 cm3, om det är fråga om en ottomotor, eller en största nettoeffekt om högst 4 kW, när det är fråga om en annan förbränningsmotor eller en elmotor.

Motorcykel

Ett tvåhjuligt motordrivet fordon med eller utan sidovagn. Dess motor har en slagvolym som är större än 50 cm3 eller vars största konstruktiva hastighet är högre än 45 km/h.

Motorredskap

Ett motorredskap är ett fordon som tillverkats som arbetsmaskin. Motorredskap är till exempel skoplastare, lastbom och sopmaskiner. Den största tillåtna hastigheten för motorredskap är högst 40 km/h. Motorredskap som används för väghållningsarbete får dock ha en hastighet på över 40 km/h. Ett annat undantag gäller dragtruckar som används i hamnar och vars största tillåtna hastighet är 50 km/h.

Motorsläde/Snöskoter

En motorsläde är ett terrängfordon som har medar eller band. En snöskoter är en banddriven motorsläde med plats för högst två personer utöver föraren och med en egenmassa av högst 500 kg.

Paketbil

Ett fordon tillverkat för godstransport med en totalmassa av högst 3,5 ton.

Personbil

Ett fordon tillverkat för persontransport med plats för högst 8 personer utöver föraren.

Påhängsvagn

En påhängsvagn är en släpvagn som är avsedd att kopplas till dragbil för påhängsvagnar eller dollyaxeln. En påhängsvagn påför en avsevärd vinkelrät belastning på dragbilen eller dollyaxeln.

Släpvagn

En bilsläpvagn är ett släpfordon tillverkat för person- eller godstransport eller turism.

Traktor

En traktor är ett motordrivet fordon som konstruerats särskilt för att driva jord- eller skogsbruksmaskiner som kopplas till den samt för att dra släpvagnar.

Till traktorer räknas inte maskiner som konstruerats särskilt för skogsbruk, såsom lunnare och skotare eller skogsmaskiner som är baserade på schaktningsmaskinschassier. Dessa fordon är motorredskap.

Trehjuling

En trehjuling (L5e) är ett motordrivet fordon med tre symmetriskt placerade hjul vilket har en motor med en slagvolym som är större än 50 cm3 , när det är fråga om en förbränningsmotor, eller vars största konstruktiva hastighet är högre än 45 km/h.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.3.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/kas_sv.html