Finlands officiella statistik

Första registreringar av motorfordon

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
I december 2017 registrerades 8 068 nya personbilar
8.1.2018
I december 2017 registrerades 15 216 nya fordon, av vilka 9 490 var bilar. Första registreringarna ökade med 19,2 procent från motsvarande månad året innan. I december registrerades 8 068 nya personbilar, vilket är 1,0 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 28,6 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Nästa offentliggörande:
6.2.2018

Beskrivning: Statistikcentralens statistik över motorfordon bygger på Trafiksäkerhetsverkets (Trafi) fordonstrafikregister, som innehåller uppgifter om alla registreringspliktiga trafikfordon i fasta Finland. Uppgifterna om första registreringar sänds varje månad till Statistikcentralen. Ålands Motorfordonsbyrå skickar årligen statistik till Statistikcentralen över Ålands första registreringar och uppgifterna läggs till de långa förstaregistreringsserierna. Fordonen i försvarsmaktens register ingår inte i Statistikcentralens fordonsstatistik.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bilar, bussar, fordon, fordonsregister, lastbilar, motorcyklar, motorfordon.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/index_sv.html

Dela