Metsäalan konekustannusindeksi on uudistettu ja nimi muutettu

Metsäalan konekustannusindeksi on uudistettu ja samalla sen nimi on muutettu tilaston sisältöä paremmin kuvaavaksi Metsäalan kone- ja autokustannusindeksiksi. Metsäalan koneiden, metsätraktoreiden ja hakkuukoneiden, puun kuljetuksessa käytettävän puutavarayhdistelmän sekä hakkurin painorakenteet on korjattu vastaamaan vuoden 2010 kustannusrakennetta. Samalla indeksien perusvuodeksi on muutettu 2010=100. Perusvuosien 2005=100 ja 1990=100 kokonaisindeksejä jatketaan ketjuttamalla. Indeksin, jonka perusvuosi on 2000, laatiminen on lopetettu.

 


Päivitetty 17.2.2012

Viittausohje:

Tilasto: Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3587. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2015].
Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/mekki/mekki_2012-02-17_uut_001.html

Jaa