Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, december

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2019

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 093 63 312 53,4 -0,4 59,18
Fasta Finland 1 066 62 382 53,9 -0,4 59,18
Nyland 172 17 638 59,9 -3,1 67,75
Egentliga Finland 61 3 334 44,3 -0,6 58,74
Satakunta 40 1 389 33,4 -5,1 67,50
Egentliga Tavastland 25 1 443 31,2 -0,6 49,43
Birkaland 64 4 402 52,1 2,3 55,43
Päijänne-Tavastland 33 1 892 47,7 3,8 55,53
Kymmenedalen 27 1 076 33,5 0,5 65,56
Södra Karelen 29 1 835 47,1 6,8 45,69
Södra Savolax 69 1 998 38,3 2,8 47,47
Norra Savolax 44 2 390 57,1 8,6 55,82
Norra Karelen 47 1 437 44,3 -0,8 59,78
Mellersta Finland 48 3 147 52,4 -2,0 51,03
Södra Österbotten 45 2 096 32,8 -10,8 49,01
Österbotten 27 1 401 38,8 -5,0 68,71
Mellersta Österbotten 17 563 37,3 -0,6 64,39
Norra Österbotten 98 4 598 56,4 3,5 47,41
Kajanaland 37 2 225 55,9 1,5 25,36
Lappland 183 9 518 69,1 -0,6 67,77
Åland 27 930 14,0 -3,3 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2019, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/02/matk_2019_02_2019-03-29_tau_001_sv.html