Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, juni

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-juni 2017

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 9 843 824 6,8 6 782 534 2,7 3 061 290 17,1
Fasta Finland 9 698 876 6,8 6 712 753 2,7 2 986 123 17,5
Nyland 2 752 129 10,1 1 472 397 7,8 1 279 732 12,9
Egentliga Finland 529 838 4,2 421 472 2,3 108 366 12,8
Satakunta 167 361 6,0 127 281 0,3 40 080 29,0
Egentliga Tavastland 165 614 -6,1 148 280 -6,6 17 334 -1,8
Birkaland 688 079 5,1 591 353 6,0 96 726 -0,3
Päijänne-Tavastland 266 230 4,5 214 222 -1,7 52 008 41,2
Kymmenedalen 121 188 5,6 93 845 0,0 27 343 30,7
Södra Karelen 300 080 19,4 197 511 9,8 102 569 43,4
Södra Savolax 272 034 1,0 214 649 -2,5 57 385 16,8
Norra Savolax 392 444 1,9 348 109 2,1 44 335 0,3
Norra Karelen 194 114 4,7 159 674 0,0 34 440 33,4
Mellersta Finland 533 099 7,7 451 453 5,0 81 646 26,0
Södra Österbotten 271 196 -5,3 258 024 -4,0 13 172 -24,9
Österbotten 170 816 3,6 132 581 0,9 38 235 14,1
Mellersta Österbotten 63 266 -5,8 57 165 -8,0 6 101 20,2
Norra Österbotten 827 325 3,7 681 289 2,9 146 036 7,7
Kajanaland 469 150 0,1 427 751 0,6 41 399 -5,2
Lappland 1 514 913 13,0 715 697 -1,2 799 216 29,6
Åland 144 948 1,9 69 781 2,9 75 167 1,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 17.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2017, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-juni 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/06/matk_2017_06_2017-08-17_tau_004_sv.html