Tabellbilaga 7.1. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i alla inkvarteringsanläggningar i år 2016

Landskap Utländer Ryssland Sverige Tyskland Storbritannien Frankrike
Hela landet 5 771 275 4,7 697 596 -10,9 549 292 -0,1 540 342 -0,5 500 738 6,1 249 997 8,7
Fasta Finland 5 527 799 4,9 693 782 -10,8 361 286 -0,8 527 726 -0,5 499 319 6,3 248 790 8,7
Nyland 2 534 539 4,3 189 017 -9,9 187 254 0,3 213 118 -2,2 173 670 -2,6 69 803 6,5
    Esbo . . . . . . . . . . . .
    Helsingfors 1 916 943 4,2 138 489 -8,4 141 311 3,0 156 024 -6,4 136 771 -3,2 54 618 5,2
    Vanda 359 160 12,6 20 544 -10,4 25 607 -2,2 21 835 -4,7 24 859 10,2 8 663 17,6
Egentliga Finland 220 730 4,0 14 500 -11,4 36 224 -2,1 26 653 25,2 9 025 -15,1 6 955 15,6
    Åbo 145 945 2,6 8 889 -10,0 25 655 0,7 17 609 12,8 7 862 -6,4 5 117 19,8
Satakunta 57 919 -1,2 2 625 -12,9 6 101 -9,8 12 595 5,3 3 335 -47,1 3 555 17,0
    Björneborg 23 731 -9,5 1 055 -19,0 2 552 4,1 3 876 -6,9 1 331 -64,9 906 -28,3
Egentliga Tavastland 37 459 -4,0 3 738 -11,4 3 952 8,7 3 906 41,5 1 458 10,0 944 25,7
    Tavastehus 18 122 -4,5 2 299 8,0 1 725 -8,8 1 762 7,6 1 034 -0,6 506 37,1
Birkaland 209 813 -0,1 14 939 -15,0 18 847 8,0 19 089 -22,4 10 924 -9,5 7 380 3,8
    Tammerfors . . . . . . . . . . . .
Päijänne-Tavastland 79 477 -7,6 16 559 -27,3 5 751 6,8 6 470 -18,6 2 555 -27,2 1 330 -12,3
    Lahtis 48 979 -15,5 10 361 -23,7 4 299 13,9 4 346 -27,1 1 574 -41,2 805 -30,9
Kymmenedalen 50 693 -34,4 19 161 -31,9 3 270 0,0 3 727 -32,8 2 452 -80,3 1 357 -16,6
    Kouvola 17 113 -24,4 6 020 -28,5 1 070 -18,5 1 585 -29,6 433 1,9 447 -47,7
Södra Karelen 183 182 -3,7 139 696 -2,9 3 335 7,4 4 165 2,2 1 250 -7,0 1 189 -8,7
    Villmanstrand 93 065 2,5 68 978 0,6 2 204 24,4 2 988 2,8 954 -11,0 838 -15,5
Södra Savolax 140 199 -2,4 76 889 -6,9 3 598 8,9 16 041 8,2 2 592 -5,1 2 460 6,9
    S:t Michel 41 312 -9,6 20 157 -14,6 1 650 19,7 2 964 13,3 1 015 33,9 729 -17,1
Norra Savolax 93 896 -8,7 27 376 -12,2 4 103 -2,1 13 272 -8,4 2 914 1,3 1 728 -22,3
    Kuopio 58 361 -5,6 19 266 -5,6 2 700 -8,0 4 951 -27,0 2 336 6,2 1 337 -17,4
Norra Karelen 61 904 -29,6 22 916 -16,8 2 168 -38,8 8 181 -22,1 1 733 -38,1 1 525 -11,5
    Joensuu . . . . . . . . . . . .
Mellersta Finland 135 470 5,3 20 353 -20,6 8 346 -2,1 18 612 13,0 6 781 19,5 9 338 -33,4
    Jyväskylä 67 472 11,2 4 538 -22,1 4 879 -13,5 7 968 6,2 5 465 14,0 3 393 11,0
Södra Österbotten 41 242 44,2 1 882 -18,5 2 620 3,7 2 774 8,5 891 4,8 1 361 223,3
    Seinäjoki . . . . . . . . . . . .
Österbotten 77 038 -6,1 1 645 -25,9 20 567 8,5 6 041 8,4 3 435 6,7 1 424 -2,1
    Vasa . . . . . . . . . . . .
Mellersta Österbotten 17 191 3,7 325 -58,7 2 048 -1,8 1 556 -0,1 542 -12,9 288 24,1
    Karleby . . . . . . . . . . . .
Norra Österbotten 285 839 4,3 52 059 -6,9 20 768 6,4 29 716 -13,6 39 705 12,5 7 169 -1,9
    Kuusamo 114 986 14,2 39 026 -13,2 1 457 34,9 7 515 34,0 26 600 11,6 2 727 3,9
    Uleåborg . . . . . . . . . . . .
Kajanaland 87 519 14,6 34 824 -4,0 2 223 11,2 4 370 4,2 2 762 22,3 6 913 30,7
    Kajana . . . . . . . . . . . .
Lappland 1 213 689 18,2 55 278 -18,1 30 111 -16,7 137 440 5,8 233 295 24,3 124 071 15,9
    Rovaniemi 328 592 27,3 17 280 -22,2 6 891 -7,5 24 848 3,1 27 941 28,4 27 712 15,7
Åland 243 476 1,5 3 814 -23,8 188 006 1,2 12 616 -0,5 1 419 -28,5 1 207 -0,7
    Mariehamn 97 743 -3,0 1 735 -20,9 79 709 -2,8 3 505 -1,5 968 -31,4 678 42,4

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Reetta Moilanen


Uppdaterad 27.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2016, Tabellbilaga 7.1. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i alla inkvarteringsanläggningar i år 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/matk_2016_2017-04-27_tau_007_sv.html