Tabellbilaga 6. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar efter månad i år 2016

Månad Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Total 20 343 433 3,1 14 572 158 2,4 5 771 275 4,7
Januari 1 302 613 2,1 782 377 -0,6 520 236 6,3
Februari 1 488 419 2,6 1 027 235 -2,7 461 184 16,7
Mars 1 697 070 7,7 1 272 475 9,4 424 595 2,8
April 1 410 108 4,7 1 111 194 5,0 298 914 3,4
Maj 1 349 952 0,0 976 991 1,6 372 961 -4,0
Juni 1 971 370 -2,2 1 434 312 -4,0 537 058 2,9
Juli 3 004 626 1,9 2 286 303 4,1 718 323 -4,6
Augusti 2 194 726 2,3 1 516 033 1,9 678 693 3,2
September 1 645 655 5,2 1 222 456 5,6 423 199 4,2
Oktober 1 432 206 1,0 1 115 732 0,9 316 474 1,3
November 1 324 257 5,2 960 471 3,3 363 786 10,3
December 1 522 431 9,8 866 579 4,2 655 852 18,2
Vår (januari-april) 5 898 210 4,4 4 193 281 3,2 1 704 929 7,5
Sommar (maj-augusti) 8 520 674 0,7 6 213 639 1,2 2 307 035 -0,6
Höst (september-december) 5 924 549 5,3 4 165 238 3,5 1 759 311 9,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Reetta Moilanen


Uppdaterad 27.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2016, Tabellbilaga 6. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar efter månad i år 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/matk_2016_2017-04-27_tau_006_sv.html