Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller i år 2016

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 16 338 840 3,2 11 420 435 1,7 4 918 405 6,8
Fasta Finland 16 125 138 3,3 11 320 846 1,7 4 804 292 7,1
Nyland 5 231 838 3,9 2 774 700 1,3 2 457 138 6,9
    Esbo 338 586 -5,4 208 094 -7,7 130 492 -1,5
    Helsingfors 3 449 979 5,1 1 586 246 3,6 1 863 733 6,5
    Vanda 907 999 6,9 548 839 3,4 359 160 12,6
Egentliga Finland 942 232 1,1 776 967 1,8 165 265 -1,9
    Åbo 683 159 3,4 559 369 4,2 123 790 0,1
Satakunta 270 977 -2,4 219 731 -2,8 51 246 -0,4
    Björneborg 153 731 -7,2 133 724 -5,8 20 007 -16,1
Egentliga Tavastland 324 516 6,2 289 805 7,8 34 711 -5,0
    Tavastehus 176 457 8,5 159 823 10,3 16 634 -6,5
Birkaland 1 212 100 0,6 1 034 021 0,6 178 079 0,2
    Tammerfors 956 420 1,0 797 498 1,7 158 922 -2,2
Päijänne-Tavastland 436 423 -1,4 366 474 -1,6 69 949 -0,7
    Lahtis 222 326 -2,7 175 021 -0,6 47 305 -9,9
Kymmenedalen 186 993 -4,3 151 900 2,2 35 093 -24,8
    Kouvola 95 677 -1,8 82 012 1,6 13 665 -18,2
Södra Karelen 517 925 13,9 372 252 19,7 145 673 1,2
    Villmanstrand 351 058 18,4 278 110 22,2 72 948 5,9
Södra Savolax 430 850 0,9 378 431 1,7 52 419 -4,5
    S:t Michel 163 420 1,1 139 175 2,8 24 245 -7,6
Norra Savolax 693 095 2,2 626 564 2,9 66 531 -3,4
    Kuopio 468 415 5,4 426 134 6,4 42 281 -3,6
Norra Karelen 329 679 -6,6 291 908 -1,6 37 771 -32,8
    Joensuu 169 281 -10,0 146 683 -5,1 22 598 -32,4
Mellersta Finland 880 096 5,0 759 641 5,1 120 455 4,2
    Jyväskylä 432 191 3,3 365 732 2,0 66 459 11,6
Södra Österbotten 487 698 0,1 456 256 -2,1 31 442 49,3
    Seinäjoki 176 181 7,6 159 201 5,7 16 980 30,4
Österbotten 320 767 -0,2 251 021 -1,9 69 746 6,3
    Vasa 234 588 -2,1 178 656 -3,1 55 932 1,6
Mellersta Österbotten 120 453 13,9 107 997 10,9 12 456 47,9
    Karleby 93 065 4,9 85 113 4,4 7 952 10,1
Norra Österbotten 1 078 167 -1,1 873 370 -2,0 204 797 2,9
    Kuusamo 271 205 7,7 205 704 5,8 65 501 13,8
    Uleåborg 517 572 -5,2 428 906 -5,9 88 666 -1,7
Kajanaland 732 725 0,3 676 896 -0,1 55 829 5,7
    Kajana 91 783 6,9 84 294 8,5 7 489 -7,9
Lappland 1 928 604 11,5 912 912 3,6 1 015 692 19,7
    Rovaniemi 524 556 17,9 211 257 5,6 313 299 27,8
Åland 213 702 -2,6 99 589 -0,3 114 113 -4,6
    Mariehamn 158 386 -0,4 82 848 3,1 75 538 -4,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Reetta Moilanen


Uppdaterad 27.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2016, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller i år 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/matk_2016_2017-04-27_tau_004_sv.html