Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand i år 2016

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal i genomsnitt Rum, antal i genomsnitt Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rum pris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 608 50 287 54,0 1,7 96,96 52,39
Fasta Finland 594 49 516 54,2 1,7 96,94 52,56
Nyland 113 14 333 67,0 3,1 106,89 71,65
    Esbo 11 1 165 55,7 0,7 86,04 47,94
    Helsingfors 55 8 842 71,8 2,2 113,03 81,10
    Vanda 11 2 265 72,8 3,7 101,71 74,03
Egentliga Finland 38 2 828 55,9 2,6 90,39 50,57
    Åbo 19 1 919 60,4 3,7 91,22 55,13
Satakunta 24 1 129 47,1 -0,0 86,61 40,78
    Björneborg 9 622 46,4 -2,2 90,58 42,00
Egentliga Tavastland 17 1 338 41,7 2,8 78,14 32,55
    Tavastehus 8 693 43,5 4,7 86,74 37,70
Birkaland 41 3 823 52,9 0,4 98,73 52,25
    Tammerfors 24 2 878 57,6 0,9 101,48 58,46
Päijänne-Tavastland 13 1 569 43,5 2,2 88,75 38,64
    Lahtis 6 767 51,9 2,1 86,21 44,72
Kymmenedalen 14 766 48,3 5,7 90,60 43,72
    Kouvola 6 403 44,7 2,7 84,83 37,88
Södra Karelen 16 1 417 51,3 3,2 87,49 44,90
    Villmanstrand 8 835 61,6 5,6 82,94 51,06
Södra Savolax 30 1 672 44,0 1,8 80,70 35,48
    S:t Michel 8 547 51,1 2,0 82,47 42,17
Norra Savolax 30 2 347 47,1 -0,6 90,45 42,62
    Kuopio 16 1 426 51,9 0,3 94,77 49,21
Norra Karelen 22 1 203 45,6 -2,6 87,17 39,71
    Joensuu 6 619 54,3 -3,9 87,90 47,77
Mellersta Finland 27 2 716 51,7 1,5 91,44 47,25
    Jyväskylä 11 1 373 59,2 5,2 98,31 58,24
Södra Österbotten 24 1 451 51,2 2,2 80,37 41,18
    Seinäjoki 7 603 57,2 4,6 89,25 51,09
Österbotten 21 1 223 48,6 0,0 92,30 44,84
    Vasa 8 780 56,7 0,7 95,46 54,11
Mellersta Österbotten 10 513 45,7 3,5 84,20 38,47
    Karleby 5 368 49,8 1,7 90,71 45,18
Norra Österbotten 49 3 338 50,6 -2,0 91,10 46,08
    Kuusamo 11 762 40,6 1,9 92,94 37,71
    Uleåborg 11 1 428 63,0 -3,5 98,25 61,87
Kajanaland 19 1 787 47,1 1,3 75,32 35,44
    Kajana 6 414 42,9 3,3 79,14 33,96
Lappland 86 6 064 47,0 2,3 100,19 47,14
    Rovaniemi 13 1 321 60,4 5,1 103,51 62,50
Åland 14 771 41,7 -1,2 .. ..
    Mariehamn 7 500 53,3 -3,5 .. ..
1)

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Reetta Moilanen


Uppdaterad 27.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2016, Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand i år 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/matk_2016_2017-04-27_tau_003_sv.html