Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar i år 2016

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 20 343 433 3,1 14 572 158 2,4 5 771 275 4,7
Fasta Finland 19 937 160 3,1 14 409 361 2,5 5 527 799 4,9
Nyland 5 509 405 2,3 2 974 866 0,6 2 534 539 4,3
    Esbo . . . . . .
    Helsingfors 3 576 710 3,3 1 659 767 2,3 1 916 943 4,2
    Vanda 907 999 6,9 548 839 3,4 359 160 12,6
Egentliga Finland 1 206 660 3,3 985 930 3,2 220 730 4,0
    Åbo 766 126 5,0 620 181 5,7 145 945 2,6
Satakunta 381 750 -2,9 323 831 -3,2 57 919 -1,2
    Björneborg 213 810 -4,6 190 079 -4,0 23 731 -9,5
Egentliga Tavastland 381 802 7,1 344 343 8,5 37 459 -4,0
    Tavastehus 214 549 11,9 196 427 13,7 18 122 -4,5
Birkaland 1 460 676 0,6 1 250 863 0,7 209 813 -0,1
    Tammerfors . . . . . .
Päijänne-Tavastland 535 848 -1,0 456 371 0,3 79 477 -7,6
    Lahtis 239 916 -4,3 190 937 -1,0 48 979 -15,5
Kymmenedalen 286 154 -10,1 235 461 -2,2 50 693 -34,4
    Kouvola 134 457 -2,6 117 344 1,7 17 113 -24,4
Södra Karelen 645 017 9,3 461 835 15,5 183 182 -3,7
    Villmanstrand 432 430 14,0 339 365 17,6 93 065 2,5
Södra Savolax 694 745 -0,3 554 546 0,2 140 199 -2,4
    S:t Michel 221 852 0,5 180 540 3,1 41 312 -9,6
Norra Savolax 822 512 0,8 728 616 2,2 93 896 -8,7
    Kuopio 549 970 4,6 491 609 5,9 58 361 -5,6
Norra Karelen 450 189 -6,4 388 285 -1,3 61 904 -29,6
    Joensuu . . . . . .
Mellersta Finland 1 017 601 3,5 882 131 3,2 135 470 5,3
    Jyväskylä 444 245 3,2 376 773 1,9 67 472 11,2
Södra Österbotten 692 862 3,3 651 620 1,4 41 242 44,2
    Seinäjoki . . . . . .
Österbotten 388 575 -7,7 311 537 -8,0 77 038 -6,1
    Vasa . . . . . .
Mellersta Österbotten 161 135 8,2 143 944 8,8 17 191 3,7
    Karleby . . . . . .
Norra Österbotten 1 704 249 5,1 1 418 410 5,3 285 839 4,3
    Kuusamo 547 147 13,3 432 161 13,1 114 986 14,2
    Uleåborg . . . . . .
Kajanaland 931 130 -0,1 843 611 -1,4 87 519 14,6
    Kajana . . . . . .
Lappland 2 666 850 13,2 1 453 161 9,3 1 213 689 18,2
    Rovaniemi 553 844 17,7 225 252 6,1 328 592 27,3
Åland 406 273 0,4 162 797 -1,3 243 476 1,5
    Mariehamn 201 468 1,7 103 725 6,5 97 743 -3,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Reetta Moilanen


Uppdaterad 27.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2016, Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar i år 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/matk_2016_2017-04-27_tau_002_sv.html