Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, juli

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2016

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 063 58 708 48,1 1,8 62,60
Fasta Finland 1 034 57 816 48,5 1,8 62,60
Nyland 143 15 267 65,8 1,4 80,61
Egentliga Finland 64 3 487 49,2 2,7 57,70
Satakunta 38 1 375 37,8 -0,1 61,09
Egentliga Tavastland 28 1 514 37,0 1,3 53,28
Birkaland 68 4 353 52,8 1,4 62,76
Päijänne-Tavastland 34 1 740 42,2 5,3 53,80
Kymmenedalen 26 1 003 46,2 8,7 60,87
Södra Karelen 33 1 767 45,6 6,9 43,04
Södra Savolax 71 1 993 33,6 -0,9 45,10
Norra Savolax 47 2 569 42,5 0,3 58,34
Norra Karelen 49 1 356 35,2 -2,6 49,69
Mellersta Finland 50 3 007 46,6 2,2 64,70
Södra Österbotten 45 1 671 45,3 1,8 51,08
Österbotten 28 1 356 50,8 6,0 63,63
Mellersta Österbotten 15 575 48,8 6,1 64,50
Norra Österbotten 99 4 619 41,7 -2,8 49,37
Kajanaland 39 2 194 36,6 1,4 25,99
Lappland 157 7 970 34,6 3,8 52,82
Åland 29 892 20,9 -1,6 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 19.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2016, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/11/matk_2016_11_2017-01-19_tau_001_sv.html