Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, juli

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, oktober 2016

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 248 941 0,1 958 406 -0,5 290 535 1,8
Fasta Finland 1 239 054 0,2 953 758 -0,4 285 296 2,3
Nyland 442 976 -0,6 262 491 -1,4 180 485 0,7
    Esbo 27 888 -9,0 17 048 -12,6 10 840 -2,8
    Helsingfors 290 156 -0,6 154 538 0,4 135 618 -1,8
    Vanda 79 688 2,0 53 251 -1,9 26 437 10,9
Egentliga Finland 74 750 -5,6 63 266 -4,7 11 484 -10,2
    Åbo 56 079 -1,9 47 097 1,1 8 982 -15,2
Satakunta 21 996 -4,3 17 817 -8,8 4 179 20,8
    Björneborg 12 226 -14,0 11 031 -13,0 1 195 -21,8
Egentliga Tavastland 27 187 4,6 24 597 4,5 2 590 4,9
    Tavastehus 15 946 14,4 14 723 15,6 1 223 0,8
Birkaland 108 749 0,6 95 334 2,0 13 415 -7,9
    Tammerfors 84 359 -0,3 71 938 1,2 12 421 -8,2
Päijänne-Tavastland 37 970 -10,1 33 325 -8,0 4 645 -22,7
    Lahtis 19 449 -8,6 15 948 -7,2 3 501 -14,4
Kymmenedalen 14 899 -5,5 11 845 -6,0 3 054 -3,5
    Kouvola 7 565 -1,1 6 536 -3,0 1 029 13,3
Södra Karelen 46 122 30,2 34 702 26,7 11 420 42,0
    Villmanstrand 31 717 28,8 26 299 29,9 5 418 23,6
Södra Savolax 29 375 3,0 27 276 4,8 2 099 -16,4
    S:t Michel 12 629 -0,8 11 579 3,5 1 050 -32,2
Norra Savolax 56 708 3,0 53 563 4,6 3 145 -17,8
    Kuopio 36 176 10,0 34 207 11,1 1 969 -6,2
Norra Karelen 28 238 -4,8 25 223 -3,2 3 015 -16,1
    Joensuu 15 636 -0,0 13 606 -0,1 2 030 0,4
Mellersta Finland 65 907 6,2 61 267 6,9 4 640 -2,2
    Jyväskylä 35 513 2,0 32 220 2,4 3 293 -1,9
Södra Österbotten 40 120 1,1 38 278 0,8 1 842 6,1
    Seinäjoki 13 101 -0,4 12 194 1,2 907 -17,9
Österbotten 29 013 14,6 22 937 12,3 6 076 24,4
    Vasa 21 417 18,4 16 361 16,7 5 056 24,1
Mellersta Österbotten 10 387 24,2 8 312 6,9 2 075 253,5
    Karleby 7 168 1,1 6 254 -5,5 914 94,9
Norra Österbotten 76 093 -6,8 67 174 -6,7 8 919 -7,5
    Kuusamo 11 113 -15,6 9 859 -21,3 1 254 95,9
    Uleåborg 44 525 1,6 38 558 0,3 5 967 11,2
Kajanaland 63 182 -5,7 61 316 -4,8 1 866 -27,6
    Kajana 6 881 3,3 6 363 2,4 518 15,4
    Sotkamo 54 942 -6,3 53 689 -5,3 1 253 -36,5
Lappland 65 382 1,5 45 035 -8,6 20 347 34,6
    Rovaniemi 25 745 9,1 16 068 -10,4 9 677 70,5
Åland 9 887 -13,7 4 648 -9,4 5 239 -17,1
    Mariehamn 8 417 -12,4 4 204 -8,9 4 213 -15,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2016, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, oktober 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/10/matk_2016_10_2016-12-16_tau_007_sv.html