Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, december

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-oktober 2016

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 17 465 241 2,2 12 719 979 2,0 4 745 262 2,6
Fasta Finland 17 061 424 2,2 12 557 332 2,0 4 504 092 2,5
Nyland 4 702 218 2,0 2 519 480 0,1 2 182 738 4,3
Egentliga Finland 1 064 342 2,6 866 238 2,6 198 104 2,7
Satakunta 346 089 -2,0 294 625 -2,4 51 464 0,5
Egentliga Tavastland 337 185 7,9 304 484 9,4 32 701 -3,9
Birkaland 1 271 017 0,6 1 084 288 0,0 186 729 3,8
Päijänne-Tavastland 470 518 -1,6 400 301 0,2 70 217 -11,0
Kymmenedalen 253 363 -12,3 209 401 -3,6 43 962 -38,7
Södra Karelen 556 778 6,5 407 213 14,0 149 565 -9,6
Södra Savolax 631 108 0,3 501 447 1,0 129 661 -2,3
Norra Savolax 718 176 -0,5 633 637 1,2 84 539 -11,6
Norra Karelen 404 718 -6,8 348 039 -1,1 56 679 -31,0
Mellersta Finland 892 865 3,7 774 992 3,7 117 873 3,1
Södra Österbotten 628 118 4,1 591 781 2,1 36 337 51,4
Österbotten 338 782 -10,1 271 543 -10,3 67 239 -8,9
Mellersta Österbotten 141 870 7,7 127 622 8,6 14 248 -0,1
Norra Österbotten 1 419 612 2,2 1 209 711 3,1 209 901 -2,8
Kajanaland 803 930 -0,1 731 844 -1,1 72 086 11,8
Lappland 2 080 735 10,5 1 280 686 9,1 800 049 12,7
Åland 403 817 3,3 162 647 2,1 241 170 4,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2016, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-oktober 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/10/matk_2016_10_2016-12-16_tau_004_sv.html