Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, november

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2016

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 096 58 784 47,4 0,3 57,49
Fasta Finland 1 053 57 545 47,9 0,4 57,54
Nyland 146 15 323 65,7 -0,6 71,67
Egentliga Finland 69 3 604 47,7 -1,9 53,39
Satakunta 39 1 409 39,1 -0,8 53,09
Egentliga Tavastland 28 1 510 36,4 1,7 48,92
Birkaland 69 4 360 54,5 2,2 59,05
Päijänne-Tavastland 34 1 773 41,6 -1,9 49,99
Kymmenedalen 26 993 41,8 3,6 54,71
Södra Karelen 35 1 816 50,0 8,5 40,98
Södra Savolax 76 2 159 35,6 0,3 41,53
Norra Savolax 49 2 682 43,8 -2,3 51,41
Norra Karelen 53 1 467 46,4 4,7 55,03
Mellersta Finland 50 3 003 48,8 1,6 56,12
Södra Österbotten 45 1 670 44,5 -0,0 45,58
Österbotten 30 1 371 50,6 7,3 65,88
Mellersta Österbotten 15 573 46,5 6,9 59,73
Norra Österbotten 98 4 439 40,0 -2,2 44,44
Kajanaland 42 2 227 43,4 1,2 36,96
Lappland 149 7 166 22,7 0,1 40,40
Åland 43 1 239 20,4 -2,8 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2016, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/10/matk_2016_10_2016-12-16_tau_001_sv.html