Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, november

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-september 2016

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 12 530 575 2,4 8 850 994 1,5 3 679 581 4,5
Fasta Finland 12 336 578 2,4 8 760 232 1,5 3 576 346 4,7
Nyland 4 000 624 4,3 2 070 241 1,2 1 930 383 7,8
    Esbo 267 796 -3,8 165 912 -4,4 101 884 -2,7
    Helsingfors 2 629 856 5,8 1 163 577 3,7 1 466 279 7,6
    Vanda 684 764 6,7 404 627 2,4 280 137 13,4
Egentliga Finland 739 262 0,6 605 101 1,5 134 161 -3,1
    Åbo 533 516 3,2 433 658 3,8 99 858 0,8
Satakunta 217 412 -1,7 175 768 -2,3 41 644 1,1
    Björneborg 123 610 -6,8 107 093 -5,2 16 517 -16,5
Egentliga Tavastland 255 259 7,0 227 672 8,8 27 587 -5,8
    Tavastehus 137 776 8,8 124 536 11,0 13 240 -8,0
Birkaland 935 137 0,9 790 777 -0,1 144 360 6,9
    Tammerfors 735 156 1,6 606 347 1,0 128 809 4,7
Päijänne-Tavastland 336 788 -1,8 282 419 -0,8 54 369 -6,7
    Lahtis 170 402 -3,9 132 898 -0,3 37 504 -14,7
Kymmenedalen 144 952 -7,3 118 695 1,0 26 257 -32,5
    Kouvola 74 410 -3,5 63 872 0,9 10 538 -23,9
Södra Karelen 380 928 4,5 278 738 12,4 102 190 -12,4
    Villmanstrand 271 285 16,0 218 045 21,3 53 240 -1,6
Södra Savolax 351 351 1,7 306 231 2,6 45 120 -3,9
    S:t Michel 130 326 3,4 109 928 5,4 20 398 -5,9
Norra Savolax 541 077 0,9 485 422 1,7 55 655 -6,3
    Kuopio 368 198 3,7 332 475 4,9 35 723 -6,3
Norra Karelen 260 844 -7,1 229 847 -1,4 30 997 -35,1
    Joensuu 129 915 -12,5 112 087 -6,8 17 828 -36,9
Mellersta Finland 699 435 5,4 598 333 5,6 101 102 4,1
    Jyväskylä 339 099 4,2 282 984 2,5 56 115 13,5
Södra Österbotten 388 360 0,2 362 797 -2,7 25 563 70,1
    Seinäjoki 139 333 9,2 124 799 5,6 14 534 53,4
Österbotten 247 609 -3,3 193 083 -5,0 54 526 3,6
    Vasa 179 666 -5,8 136 296 -7,0 43 370 -1,8
Mellersta Österbotten 93 848 12,9 85 328 11,6 8 520 26,9
    Karleby 73 529 5,3 67 624 5,6 5 905 2,1
Norra Österbotten 830 096 -0,4 687 038 -0,1 143 058 -2,1
    Kuusamo 206 059 10,7 170 374 12,6 35 685 2,8
    Uleåborg 392 869 -6,9 325 454 -6,9 67 415 -6,8
Kajanaland 564 910 0,6 523 326 0,3 41 584 3,9
    Kajana 71 767 5,9 65 943 8,3 5 824 -15,3
    Sotkamo 462 043 -0,3 433 640 -1,0 28 403 11,1
Lappland 1 348 686 5,6 739 416 2,6 609 270 9,6
    Rovaniemi 327 189 4,1 149 072 -0,3 178 117 8,0
Åland 193 997 -0,7 90 762 1,5 103 235 -2,6
    Mariehamn 139 010 0,2 74 038 4,5 64 972 -4,4

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2016, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-september 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/09/matk_2016_09_2016-11-17_tau_008_sv.html