Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, juni

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-september 2016

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 604 50 159 54,9 1,7 95,89 52,67
Fasta Finland 589 49 332 55,1 1,8 95,85 52,80
Nyland 111 14 180 68,2 3,9 105,23 71,73
    Esbo 11 1 176 56,7 1,2 83,43 47,27
    Helsingfors 53 8 717 73,3 3,7 111,16 81,44
    Vanda 11 2 227 73,3 3,9 100,75 73,81
Egentliga Finland 39 2 843 56,8 1,8 91,85 52,19
    Åbo 19 1 916 61,8 3,6 92,79 57,36
Satakunta 24 1 141 50,0 1,3 86,27 43,12
    Björneborg 9 631 49,1 -2,1 90,55 44,42
Egentliga Tavastland 17 1 345 43,1 3,4 77,10 33,20
    Tavastehus 8 696 44,4 5,1 86,06 38,20
Birkaland 41 3 810 53,6 0,3 98,03 52,51
    Tammerfors 24 2 886 57,5 0,6 100,96 58,06
Päijänne-Tavastland 13 1 574 44,7 2,6 89,58 40,01
    Lahtis 6 770 52,1 2,2 86,71 45,17
Kymmenedalen 14 765 49,0 6,4 90,99 44,59
    Kouvola 6 405 44,6 1,9 84,31 37,58
Södra Karelen 15 1 336 53,1 3,6 89,01 47,23
    Villmanstrand 8 846 62,8 3,9 82,85 52,01
Södra Savolax 31 1 735 45,6 2,3 82,28 37,54
    S:t Michel 8 559 52,1 2,9 82,68 43,04
Norra Savolax 29 2 337 48,8 -0,7 90,27 44,07
    Kuopio 16 1 441 53,5 -0,6 94,81 50,68
Norra Karelen 22 1 231 44,6 -5,5 86,60 38,65
    Joensuu 6 625 52,4 -7,5 87,65 45,92
Mellersta Finland 27 2 744 52,8 1,3 91,73 48,42
    Jyväskylä 11 1 402 60,0 5,3 97,23 58,29
Södra Österbotten 24 1 459 52,9 2,9 80,65 42,70
    Seinäjoki 7 606 58,5 5,0 90,34 52,86
Österbotten 21 1 212 49,3 -0,9 91,79 45,29
    Vasa 8 768 57,6 -0,0 94,91 54,62
Mellersta Österbotten 10 511 46,4 3,3 83,70 38,84
    Karleby 5 370 50,6 1,8 89,98 45,50
Norra Österbotten 50 3 382 51,2 -2,5 90,94 46,60
    Kuusamo 10 785 41,1 2,0 92,18 37,90
    Uleåborg 11 1 443 62,4 -5,1 98,03 61,22
Kajanaland 19 1 789 47,9 0,8 79,62 38,12
    Kajana 6 414 43,7 2,7 78,58 34,36
    Sotkamo 6 1 133 53,5 -0,1 81,45 43,60
Lappland 84 5 939 46,6 1,5 94,40 43,95
    Rovaniemi 12 1 224 57,5 2,8 93,42 53,69
Åland 15 827 45,5 -1,9 .. ..
    Mariehamn 7 520 59,0 -2,2 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2016, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-september 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/09/matk_2016_09_2016-11-17_tau_006_sv.html