Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, juli

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, september 2016

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 610 50 388 57,5 1,7 97,75 56,25
Fasta Finland 592 49 450 57,9 1,8 97,71 56,58
Nyland 114 14 300 73,5 3,3 112,09 82,44
    Esbo 11 1 179 61,5 -2,0 88,77 54,63
    Helsingfors 55 8 837 79,3 2,4 119,33 94,58
    Vanda 11 2 183 78,1 4,5 105,91 82,70
Egentliga Finland 37 2 834 57,2 4,5 87,14 49,82
    Åbo 19 1 960 62,2 6,6 88,55 55,07
Satakunta 24 1 135 50,9 -5,3 84,43 42,95
    Björneborg 8 602 49,3 -6,6 86,57 42,68
Egentliga Tavastland 17 1 339 48,6 4,5 77,72 37,79
    Tavastehus 8 708 50,3 7,6 86,32 43,44
Birkaland 41 3 810 60,5 3,7 107,83 65,21
    Tammerfors 24 2 886 67,0 3,6 112,47 75,31
Päijänne-Tavastland 13 1 569 49,1 0,4 92,32 45,36
    Lahtis 6 770 56,5 -2,9 88,68 50,08
Kymmenedalen 14 788 48,9 6,7 89,03 43,53
    Kouvola 6 412 45,4 2,7 84,29 38,26
Södra Karelen 14 1 298 66,8 18,4 85,21 56,90
    Villmanstrand 8 814 77,9 23,3 80,70 62,90
Södra Savolax 29 1 559 44,0 0,2 74,34 32,67
    S:t Michel 8 551 51,6 1,2 79,90 41,19
Norra Savolax 29 2 374 46,4 -7,3 91,33 42,36
    Kuopio 16 1 475 47,9 -5,0 94,90 45,47
Norra Karelen 22 1 171 47,4 -4,0 84,73 40,17
    Joensuu 6 601 56,3 -9,3 86,36 48,59
Mellersta Finland 26 2 636 54,3 2,2 92,08 50,01
    Jyväskylä 11 1 299 69,4 7,1 103,68 71,94
Södra Österbotten 24 1 448 53,5 6,0 81,49 43,58
    Seinäjoki 7 606 61,9 10,6 86,46 53,50
Österbotten 22 1 242 52,3 -0,5 89,78 46,96
    Vasa 8 795 60,1 3,2 92,85 55,80
Mellersta Österbotten 10 518 55,0 2,2 80,52 44,25
    Karleby 5 362 54,8 -7,2 91,40 50,09
Norra Österbotten 49 3 398 55,7 -1,6 86,98 48,48
    Kuusamo 10 777 45,9 5,0 77,69 35,66
    Uleåborg 11 1 474 70,7 -0,2 98,02 69,27
Kajanaland 19 1 785 45,2 0,0 71,70 32,43
    Kajana 6 414 46,8 -0,7 74,40 34,79
    Sotkamo 6 1 126 48,2 -0,5 69,03 33,27
Lappland 88 6 246 43,6 -0,5 84,53 36,90
    Rovaniemi 12 1 187 46,2 2,4 79,46 36,72
Åland 18 938 38,4 -4,7 .. ..
    Mariehamn 8 574 49,4 -10,9 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2016, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, september 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/09/matk_2016_09_2016-11-17_tau_005_sv.html